Praktijk

PRAKTIJK

PRAKTIJKLES 1: INLEIDING

Tijdens deze inleidende les maken de studenten kennis met de module Sport & Spel.

 

De opdrachten en verwachtingen van de module worden toegelicht en een eerste demosessie wordt gegeven.

 

PRAKTIJKLES 2: SPORTTECHNISCHE VAARDIGHEID

Praktijkles 2 gaf inzichten over impliciete leermethodes in functie van het aanleren van een setshot bij basketbal op een speelse wijze.

 

PRAKTIJKLES 3: SPORTTECHNISCHE VAARDIGHEID

Tijdens praktijkles 3 werken de studenten een eerste keer een eigen oefening uit in kleine groepjes. Dit rond het thema 'badminton' waarbij ze de geleerde tools rond impliciet leren zoveel mogelijk dienen toe te passen.

 

WERKCOLLEGE 1: SPORTTECHNISCHE VAARDIGHEDEN

Vanaf dit werkcollege gaan de studenten in kleine groepen aan de slag en werken ze 4 technieken binnen een specifieke sporttak uit volgens de strategieën die de voorgaande lessen werden aangereikt.

 

VUISTREGELS VOOR HET TOEPASSEN VAN IMPLICIETE LEERMETHODES:

  • Waarneming en beweging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De (visuele) informatie die wordt gebruikt in de bewegingsuitvoering is uniek voor de betreffende beweging. Een aanwijzing om bepaalde informatie te gebruiken, leidt tot een andere bewegingsuitvoering. Dit impliceert dat je dus niet per se een aanwijzing over de bewegingsuitvoering hoeft te geven om veranderingen te bewerkstelligen.
  • Maak gebruik van impliciete leervormen zoals foutloos leren of leren met beeldspraak. Het is bekend dat deze leervormen tot betere prestaties leiden in een stressvolle situatie.
  • Houd rekening met de aard van de instructie. Het richten van de aandacht op het resultaat is zeer effectief (externe focus). Te veel verbaliseren kan ertoe leiden dat de aandacht sterk intern is gericht, namelijk op de bewegingsuitvoering en de eventueel onderliggende mechanische principes en neurale processen.
  • Gebruik een minimum aan verbale instructies terwijl je de beweging voordoet.
  • Laat mensen secundaire activiteiten uitvoeren tijdens de training (dual task), om expliciete regelvorming te voorkomen.
  • Richt de leeromgeving zodanig in dat deze het richten van de aandacht faciliteert, waardoor de relevante informatie ‘vanzelf’ naar voren komt.
  • Pas als coach de omgeving en taak op zo’n manier aan dat er een bepaald coördinatiepatroon wordt uitgelokt.
  • Stimuleer automatisering door te herhalen met variatie (differentieel leren). Zo kom de sporter tot lichaamseigen oplossingen en wordt het adaptievermogen gestimuleerd en bevorderd.

MOTORISCHE VAARDIGHEDEN

MULTIMOVE 1 - LOCOMOTIE

Multimove is een bewegingsprogramma voor kinderen van 3 tot 8 jaar waarin een gevarieerd en breed bewegingsaanbod centraal staat. In deze les maak je kennis met het concept Multimove en ga je met de basisprincipes van de locomotorische vaardigheden aan de slag.

 

 

MULTIMOVE 2 - OBJECTCONTROLE

Multimove is een bewegingsprogramma voor kinderen van 3 tot 8 jaar waarin een gevarieerd en breed bewegingsaanbod centraal staat. In deze les maak je kennis met het concept Multimove en ga je met de basisprincipes van de locomotorische vaardigheden aan de slag.

 

 

SPORT - SPELONTWERP

Academiejaar 2017-2018

 

"De uitdaging voor een bewegingscoach is om technische kennis te verenigen met een dosis creativiteit"

Vragen en meer

 

Jorgi Swimberghe

Lector Sport en Bewegen

 

Email: jorgi.swimberghe@howest.be

 

Phone: (+32)476/26.35.16

 

Copyright 2017 - J. Swimberghe. All Rights Reserved