Info en opdrachten

INFO & OPDRACHTEN

ALGEMENE INFO

Tijdens de module Sport en Spelontwerp in functie van vaardigheidstraining krijgen de studenten enerzijds de noodzakelijke theoretische onderbouw omtrent het leren van motorische en sporttechnische vaardigheden mee. Anderzijds worden de studenten ondergedompeld in tal van demosessies waarbij we deze theorie toepasbaar zullen maken. Vanuit deze demosessies worden alle tools en strategieën aangereikt om out-of-the box te denken en zelf oefenstof te ontwikkelen.

 

OPBOUW VAN DE WEBSITE

Op de homepagina vind je de basisinformatie over deze modules. Op het tabblad 'THEORIE' krijg je de input over motorische ontwikkelen die noodzakelijk is om sport- en spel oefenstof te ontwikkelen. Deze input wordt via Flipped Classroom aangeleverd.

 

PRAKTIJK 1 borgt informatie en voorbeeldoefeningen over motorische ontwikkeling. PRAKTIJK 2 gaat over sporttechnische ontwikkeling. Op dit tabblad vind je de noodzakelijke informatie over de module en opdrachten.

OPDRACHT 1 QUIZZIZ

Om op een gefundeerde en gestructureerde manier oefenstof te gaan ontwikkelen, is het belangrijk om een minimum aan praktijkrelevatie theorie te beheersen.

 

Daarom zullen de studenten op regelmatige basis de opdracht krijgen een deeltje leerstof zelfstandig via flipped classroom te verwerken. Tijdens de daaropvolgende les zullen de studenten aan de hand van een online Quiz bevraagt worden over deze inhoud. Studenten worden hier permanent op beoordeeld.

Een overzicht

MAAND

00th

OPDRACHT 1: QUIZIZZ

Download hier de opdrachtenfiche.

 

DEC

08th

OPDRACHT 2: SPORTTECHNISCHE VAARDIGHEDEN

Download hier de opdrachtenfiche.

 

Klik hier om je voorkeurssport door te geven.

DEC

11th

OPDRACHT 3: MOTORISCHE VAARDIGHEDEN

Download hier de opdrachtenfiche.

 

OPDRACHT 2 SPORTTECHNISCHE VAARDIGHEDEN

Tijdens de praktijklessen zullen de studenten opgedane kennis omtrent het leren van sporttechnische vaardigheden in een speelse context moeten omzetten in de praktijk. Ze zullen aan de hand van bepaalde richtlijnen zelf oefenstof voor het leren van bepaalde technische vaardigheden in functie van een sport naar keuze moeten ontwikkelen. Hierin worden ze intensief gecoacht en begeleidt. Deze oefenstof wordt verzameld op een eigen Youtube-kanaal.

 

Download hier de evaluatiecriteria voor de opdracht.

 

OPDRACHT 3 MOTORISCHE VAARDIGHEDEN

Tijdens de praktijklessen zullen de studenten opgedane kennis omtrent motorische vaardigheden moeten omzetten in de praktijk. Ze zullen aan de hand van bepaalde richtlijnen zelf oefenstof ontwikkelen. Inhoud ontwikkelen is één aspect, de oefeningen kunnen instrueren, demonstreren en begeleiden is een ander cruciaal aspect om tot een succesvolle beweegsessie te komen. Daarom zullen de studenten een korte beweegsessie organiseren voor collega-studenten, om zo deze skills aan te scherpen en ook collega's te inspireren.

 

SPORT - SPELONTWERP

Academiejaar 2017-2018

 

"De uitdaging voor een bewegingscoach is om technische kennis te verenigen met een dosis creativiteit"

Vragen en meer

 

Jorgi Swimberghe

Lector Sport en Bewegen

 

Email: jorgi.swimberghe@howest.be

 

Phone: (+32)476/26.35.16

 

Copyright 2017 - J. Swimberghe. All Rights Reserved